Matti Perälä

Kunnanvaltuusto ja tarkastuslautakunta

Puheenvuoro Tohmajärven kunnanvaltuustossa 13.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kokousyleisö, tiedotusvälineiden edustajat.

Tohmajärven kunta pärjää ja palvelee tohmajärveläisiä itsenäisenä kaikkein parhaiten. Kunnan toiminta-ajatus on selkeä. Kuntamme on pieni mutta toiminta on mittavaa ja monipuolista. Talousarviossa on yli 20 toiminta- ajatusta kuten esimerkiksi kehittämis-, maaseutu- ja työllisyyspalvelut ja rakennus- ja siivous-, tila- ja vuokrauspalvelut. Mitä tiukemmalla talous- ja resurssit ovat sitä tärkeämpää on osata kertoa, miksi ja mitä kuntamme toimesta kullakin toimialalla teemme.  

Sama pätee rahoitukseen. Keskustelu ajautuu sivu-urille, kun keskitytään puhumaan esimerkiksi sijoitustoiminnasta. Kunta ei ole sen suuruusluokan toimija, että sijoitukset olisivat ongelma- ellei tehdä riskisijoituksia. Sijoitustoiminnan ohjauksen lisäksi rahoituksen kokonaisuutta on osattava hoitaa järkevästi. Tässä suhteessa huolestuttava on vt. kunnanjohtajan huomio siitä, että rahoitusasema heikkenee vuoden aikana.

Me luottamushenkilöt kuten kuntalaisetkin näemme helposti peikkoja sielläkin, missä niitä ei ole. Tässä talousarviossa on hyvää se, että on kirjoitettu esiin kriisikunnan tunnusmerkit. Taulukosta selviää, ettei Tohmajärvi ole kriisikunta. Saa hengittää! Olemme kuitenkin kunta, jonka tuloista enemmän kuin puolet tulee muualta kuin omasta kunnallisverosta. Valtionosuudet ovat pitkään olleet suuremmat kuin verotulot. Taloussuunnitelma ennakoi, että vuoden 2023 alusta tilanne kääntyy toisinpäin. Samalla tietenkin koko taloudenhoidon rahamäärä pienenee hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa valtion rahoituksella.

Tulevaisuutemme kannalta erittäin tärkeä on tavoite laatia nuorisotyön kehittämissuunnitelma. Nuoret ovat usein ikään kuin ennakoiva peili siitä, mitä aikuisten maailmassa tapahtuu ja mitä on edessäpäin. Kouluterveyskyselyn tulokset antavat osviitan siitä, missä virrassa kuntamme tällä hetkellä lipuu muiden mukana ja miksi kurssia on korjattava.  

Tohmajärvi on ikäihmisten kunta. On myös tärkeä nähdä, että eläkeläiset eivät ole rasite vaan resurssi. Eläketasojen nousun myötä myöskin niistä maksettavien verojen määrä kasvaa. Hyvät liikuntapaikat ovat tärkeä osa kansanterveystyötä myös ikäihmisille.

Lopuksi. Digitalisaatio on päivän trendi. On hyvä, että olemme selvittämässä tietoverkon parantamista ja rakentamista. Tämä on välttämätön hanke. Sivuraiteelle ei ole varaa jättäytyä eikä varaa ole ottaa päättömiä riskejä. Selvitystyö on siis ensiarvoisen merkittävä hanke. Samalla olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa on kasvava joukko ihmisiä, joilla on älyä muttei älylaitteita.

Kiitän keskustan valtuustoryhmän puolesta työntekijöitä, viranhaltijoita ja lautakuntia hyvästä talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelusta.