Matti Perälä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 

 

Vaalit on käyty ja sain 121 ääntä . Kiitos jokaiselle äänestäjälle! Onnea ja menestystä uusille aluevaltuutetuille.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi minut kokouksessaan 09.05.2022 § 37 tarkastuslautakunnan varajäseneksi.

Tässä muutama hajanainen ja yleinen huomio. Aluevaltuuston valittiin 59 edustajaa, valituista 46 sai ääniä Tohmajärveltä. Tohmajärveläiset antoivat ääniä yhteensä 170 eri ehdokkaalle. Tohmajärveläisistä ehdokkaista eniten ääniä Tohmajärveltä sai Matti Kuittinen. Olin tohmajärveläisistä ehdokkaista äänimäärällä katsottuna neljäs. Kuudenneksi eniten ääniä Tohmajärveltä sai Rääkkylän Tapio Hämäläinen, joka tuli valituksia aluevaltuustoon. Jos katsotaan vielä äänimäärällä eniten tohmajärveläisten ääniä saaneita niin 25 eniten ääniä saaneen joukossa tohmajärveläisiä ehdokkaita on 12. Nämä eivät olleet kuntavaalit vaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vaalit.

 

Matti Perälä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Tohmajärvi

Teologian tohtori

Äänestysnumero 50

Tässä lyhyt esittely Pohjois-Karjalan Keskustan sivuilta eli tässä linkki:

Matti Perälä - Aluevaalit 2022 (keskusta.fi)

 

 

Lyhyt

Video eli maalaa ja vie internetin osoiteriville: 
https://youtu.be/cVDCeD9RhAs

tuo on minuutin video. Melkein saman voi sanoa puolessa minuutissa:

https://www.youtube.com/watch?v=A0NU34pRmLw

 Ja tässä omaa tekstiäni:

Minulla on hyvä kokemus ihmisten elämäntilanteen ymmärtämisestä, hallinnon ja talouden asioiden tuntemus ja koulutuksen antama valmius etsiä tietoa ja arvioida sitä.

Olen kunnanvaltuuston ja tarkastuslautakunnan jäsen. Aiemmin minulla on kokemusta Kouvolan tarkastuslautakunnan tehtävistä.

Hallintoon ja talouteen olen perehtynyt seurakuntien ja seurakuntayhtymien luottamushenkilönä ja viranhaltijana. Parhain koulu on ollut tuomiokapitulin asessorina johtaa talouden ja hallinnon tarkastuksia. Seurakuntien talous on vain murto-osa kuntien taloudesta, julkishallinnon periaatteet ja lainsäädäntö ovat kuitenkin samat. Kirkolliskokouksen jäsenenä perehdyin myös kokonaiskirkon hallintoon ja talouteen.

Tutkijan koulutus on antanut valmiuksia etsiä tietoa ja vertailla erilaisia tietolähteitä. Nykyisenä disinformaation aikana on tärkeää opetella erottelemaan toisistaan tieto ja erilaiset uskomukset.

Toimin Keski-Karjalan Diabetesyhdistyksen puheenjohtajana viidettä vuotta. Yhdessä muiden Pohjois-Karjalan yhdistysten kanssa saimme aikaan Diabetesliiton organisoiman kyselyn hoidon tasosta ja kirjelmän Siun soten johdolle. Kysely ja kirjelmä ovat johtaneet toimenpiteisiin diabeteksen hoidon parantamiseksi.

Myö -hengellä rakennetaan niin kuntaa kuin Pohjois-Karjalan ihmisten hyvinvointiakin!

 

Jotta paikallinen palvelu toimii, on valtuustossa osattava ajaa oikeita asioita.

Osaan toimia hallinnossa ja suurissa organisaatioissa, arvioida asioita ja hankkia tietoa. Tämä on hyvä taito niin paikallisten palvelujen kuin myös sosiaali- terveys ja pelastusalan sektorin työntekijöiden työolojen ja -ehtojen kannalta. Minulla on kokemusta Kuusankosken ajoilta niin työpaikkademokratian kuin työsuojelunkin järjestelyistä.

Paikallinen palveluasema on elintärkeä

Jokaisella ihmisellä myös Joensuun ulkopuolisilla alueilla on oltava selkeä väylä ja tieto avun lähteelle. Tämä koskee myös ja erityisesti heitä, joilla ei ole käytössä ensimmäistäkään digitaalista laitetta.

Digipalveluihin panostetaan ja digipalvelun katvealueet hoidetaan kuntoon

Hyvin toimiva digiohjelma ja -laitteisto on elinehto hyvälle hoitokokonaisuudelle niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastustoimenkin aloilla.