Matti Perälä

Kuvataide

Piirtäessä tulee katsoneeksi ihmistä, eläintä tai puuta toisin kuin tavallisesti. Tulee ikään kuin terävöitettyä havaitsemista. 

Maalaus ei ole valokuva vaan vaikutelma. Kuva kertoo jotain muuta kuin tuhat sanaa. Ja kuva kertoo toiselle jotain muuta kuin minulle. 

Monet kerrat olen yllättynyt siitä, miten toinen ihminen näkee kuvan. Jossain vaiheessa piirsin kaikkein mieluimmin hiilellä. Pastelliliitu on myös mukava työväline: sitä voi sormin muokata ja levittää. 

Viimeisimpään näyttelyyn otin teemaksi Jokainen metsän puu. 

Useinhan katsotaan maisemaa ikään kuin Kolilta maisemakuvana. Metsässä liikkuvana tiedän, että usein kuitenkin näkee vain pätkän puiden runkoja ja taivaan korkealla. Siksi maalasin runkoja, lähinäkymiä. 

Luonnon hoitamisessa tarvitsemme sekä kokonaiskuvaa että lähikuvaa. Tarvitsemme sekä talousmetsää että vaeltamisen metsää. 

Yhteiskunnan asioiden hoidossa tarvitsemme sekä hyvän järjestyksen että inhimillisen ja ihmisyksilöä arvostavan otteen.