Matti Perälä

ARVOJA

Kristillinen usko

on rakkautta Jumalaan ja lähimmäisiin. Uskon kokemus on Jumalan rakkautta minuun ja kanssaihmisiini. Arvoja toteutetaan yhteisessä elämässä. Yhteiskunnallinen toiminta ei kuitenkaan nouse uskon ja Jumalan rinnalle, politiikkaa eikä ole samaa vakavuusluokkaa sielun pelastuksen kanssa. Sekä uskolla että politiikalla on oma paikkansa ja tehtävänsä. Niitä ei voi kokonaan erottaa toisistaan eikä sulattaa toisiinsa.  

Luonnon parhaaksi

Me kuluttajat teemme luonnon hyväksi ratkaisuja silloin kun ne ovat käyttäjälle edullisia. Eko- auto ostetaan, jos se on hinnaltaan sopiva. Joukkoliikennettä käytetään kun aikataulut toimivat ja laskin osoittaa, että matkanteko niin on edullisempaa kuin bensan osto. Siksi yhteiskuntaa on muutettava luontoa suojelevaan suuntaan. 

Luonnon hyväksi toimiminen on arjen valintojen järkeistämistä. Omilla valinnoilla on merkitystä mutta suuressa mitassa asiat ratkaistaan lainsäädöksin ja verotuksella. Sekä meidän itsemme että tulevien sukupolvien hyväksi on ruvettava yhä johdonmukaisemmin vaatimaan oikeita pelisääntöjä, hyviä lakeja ja kannustimia. 

Työn ja tulevaisuuden puolesta


Tahdon toimia lasten ja tulevaisuuden hyväksi. Luonnon tilalla on suora vaikutus terveyteemme ja tulevien sukupolvien elämään. 

Työpaikat syntyvät vihreille aloille ja palveluihin. Kun harmaa talous laitetaan kuriin, voivat rehelliset yritykset paremmin.